Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling blev defineret i Brundtlandrapporten fra Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling fra 1987 »Vores fælles fremtid« som »udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare«. Rapporten søger at forene økonomisk udvikling med beskyttelse af den sociale og miljømæssige balance.

I 2001 vedtog EU en strategi til gavn for bæredygtig udvikling. Den blev revideret i 2006 og giver »en langsigtet vision for bæredygtighed, hvor økonomisk vækst, social samhørighed og miljøbeskyttelse går hånd i hånd og støtter hinanden gensidigt«.

Europa-Kommissionens gennemgang af strategien i 2009 fremhævede, at der stadig er nogle ubæredygtige tendenser og et behov for en større indsats i denne forbindelse. Den bemærkede dog også EU's fremskridt med hensyn til integrering af bæredygtig udvikling i forbindelse med mange af Unionens politikker (herunder handel og udvikling) og pegede på den førende stilling, Unionen har indtaget, hvad angår klimaforandringer og fremme af lavemissionsøkonomi.

Bæredygtig udvikling blev formelt ét af Den Europæiske Unions langsigtede mål under artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.