Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Soveltamisen keskeyttämistä koskeva lauseke

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 7 artiklan nojalla jäsenvaltiolta voidaan pidättää joitakin sen oikeuksista (esimerkiksi äänioikeus neuvostossa), jos se rikkoo vakavasti ja jatkuvasti periaatteita, joille unioni perustuu (vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion periaate). Sen sijaan kyseiselle jäsenvaltiolle kuuluvat velvoitteet sitovat sitä edelleen.

Sopimuksen 7 artiklan mukaan neuvosto voi jäsenvaltioiden yhden kolmasosan, Euroopan parlamentin tai komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon saatuaan todeta jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti perusoikeuksia, ja antaa sille aiheellisia suosituksia.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 354 artiklassa määrätään EU:n keskeisten toimielinten äänestysmenettelystä silloin, kun Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklaa sovelletaan johonkin jäsenvaltioon. Kyseessä oleva maa ei osallistu äänestykseen. Sitä ei oteta huomioon määriteltäessä ehdotuksen hyväksymiseen vaadittavaa jäsenvaltioiden kolmasosaa tai neljän viidesosan enemmistöä. Parlamentin puoltava lausunto vaatii kahden kolmasosan enemmistön.