Glosszárium az összefoglalókhoz

Súgó PDF exportálása Oldal nyomtatása 

Strukturális és beruházási alapok

Az európai strukturális és beruházási alapok (ESB-alapok) olyan alapok, amelyek közös feladata a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió támogatása, valamint az Európa 2020 uniós stratégia célkitűzéseinek a végrehajtása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megteremtése érdekében.

Összesen öt alap van:

  • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA);
  • Európai Szociális Alap (ESZA);
  • Kohéziós Alap (KA);
  • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA);
  • Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

A következő három alap tartozik az EU kohéziós politikája alá: az ERFA, az ESZA és a KA. Az ERFA és az ESZA által nyújtott finanszírozásokra az EU valamennyi régiója, a KA támogatásaira azonban csak a kevésbé fejlett régiók jogosultak. Az EU kohéziós politikája révén elérhető támogatások összege a 2014 és 2020 közötti időszakra 351,8 milliárd EUR.

Két további alap, (a közös agrárpolitika keretében létrejött) EMVA (85 milliárd EUR) és (a közös halászati politika keretében létrejött) ETHA (6,5 milliárd EUR) kifejezetten a vidéki és tengeri régiók szükségleteire irányul.

Ezen alapok kimerülését a 2014 novemberében bejelentett Európai Stratégiai Beruházási Alap egészíti majd ki.

A fenti alapok közül valamennyi a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke szerinti uniós céljait szolgálja.