Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) varoilla tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä toteutetaan EU:n Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomiseksi.

Rahastoja on viisi:

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • koheesiorahasto
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Rahastoista kolme kuuluu EU:n koheesiopolitiikan alaan: EAKR, ESR ja koheesiorahasto. Kaikki EU:n alueet voivat hakea EAKR:n ja ESR:n rahoitusta, mutta ainoastaan vähemmät kehittyneet alueet ovat oikeutettuja koheesiorahaston tukeen. EU:n koheesiopolitiikan alainen tuki kaudelle 2014-2020 on 351,8 miljardia euroa.

Kaksi muuta rahastoa, maaseuturahasto (osana yhteistä maatalouspolitiikkaa) (85 miljardia euroa) ja EMKR (osana yhteistä kalastuspolitiikkaa) (6,5 miljardia euroa), on suunnattu erityisesti maatalous- ja merialueiden tarpeisiin.

Rahastovaroja täydennetään Euroopan strategisten investointien rahastolla, joka julkistettiin marraskuussa 2014.

Kaikki edellä mainitut rahastot pyrkivät EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteeseen, josta on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa.