Glosář shrnutí

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Strukturální a investiční fondy

Evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI) jsou fondy, které spolupracují na podpoře hospodářské, sociální a územní soudržnosti a naplňování cílů strategie EU Evropa 2020 pro realizaci inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

Existuje pět fondů:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR),
  • Evropský sociální fond (ESF),
  • Fond soudržnosti (FS),
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV),
  • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Existují tři fondy, které spadají pod politiku soudržnosti EU: EFRR, ESF a FS. Všechny regiony EU jsou způsobilé pro financování z EFRR a ESF, ale pouze méně rozvinuté regiony jsou způsobilé pro podporu FS. Dostupné finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti EU na období 2014-2020 činí 351,8 miliard EUR.

Další dva fondy, EZFRV (v rámci společné zemědělské politiky, 85 miliard EUR) a ENRF (v rámci společné rybářské politiky, 6,5 miliardy EUR), jsou specificky zacíleny na potřeby zemědělských a přímořských regionů.

Výdaje z těchto fondů budou doplněny Evropským fondem pro strategické investice, který byl oznámen v listopadu 2014.

Všechny tyto fondy usilují o naplnění cíle EU v podobě hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jak uvádí článek 3 Smlouvy o Evropské unii a článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie.