Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Stabilitets- og vækstpagten

Stabilitets- og vækstpagten (SVP) blev indført som en del af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU'ens) tredje fase. Den blev udviklet til at garantere, at EU-landene opretholdt sunde offentlige finanser efter indførelsen af den fælles valuta.

På det formelle plan bestod pagten af Det Europæiske Råds afgørelse (vedtaget i 1997) og to forordninger vedtaget af Rådet den 7. juli 1997, der fastlægger de detaljerede tekniske krav (én om overvågning af budgetmæssige stillinger og koordineringen af økonomiske politikker og en anden om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud).

Efter drøftelser om SVP's funktion blev forordningerne ændret i 2005. Håndhævelsen var dog svag, hvilket resulterede i alvorlige skattemæssige ubalancer i nogle EU-lande, hvilket kom frem, da den økonomiske og finansielle krise ramte i 2008.

Siden krisen er EU's regler om økonomisk styring blevet styrket ved hjælp af otte EU-forordninger og en international traktat:

  • Seks-pakken (der indførte et system til overvågning af bredere økonomiske politikker for tidligere at opdage problemer, såsom ejendomsbobler eller fald i konkurrenceevne)
  • To-pakken (en ny overvågningscyklus for euroområdet, hvor landene - med undtagelse af dem, der var underkastet makroøkonomiske tilpasningsprogrammer - skulle indsende deres udkast til budgetplaner til Europa-Kommissionen hvert efterår)
  • 2012-traktaten om stabilitet, samordning og styring (finanspagten), der indfører strengere skattebestemmelser end SVP'en.

Dette sæt af foranstaltninger udgør nu en integreret del af det europæiske semester, EU's koordinationsmekanisme om økonomisk politik.

I januar 2015, efter en revidering, udstedte Europa-Kommissionen en detaljeret vejledning om, hvordan den vil anvende de eksisterende SVP-regler med henblik på at styrke forbindelsen mellem strukturreformer, investeringer (navnlig i lyset af den nyligt oprettede Europæiske Fond for Strategiske Investeringer) og skattemæssig ansvarlighed i forbindelse med beskæftigelse og vækst.