Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Stabiliserings- och associeringsprocess

EU:s politik för länderna på västra Balkan omfattar den stabiliserings- och associeringsprocess som inleddes 2000. Stabiliserings- och associeringsprocessen syftar till att stabilisera regionen och upprätta ett frihandelsområde med målet att de berörda länderna ska bli EU-medlemmar framöver.

Särskild vikt fästs vid regionalt samarbete, till exempel utveckling av infrastruktur och nät samt upprättande av ett frihandelsområde. Även om stabiliserings- och associeringsprocessen inbegriper gemensamma politiska och ekonomiska mål bedöms varje lands framsteg på grundval av dess egna meriter.

Genom instrumentet för stöd inför anslutningen (2014-2020) tillhandahålls medel för att stärka demokratin och rättsstatsprincipen, utveckla marknadsekonomierna och harmonisera de berörda ländernas lagstiftningar med EU:s.

De länder på västra Balkan som får status som kandidatländer kommer även sedan de inlett anslutningsprocessen att kunna dra nytta av stabiliserings- och associeringsprocessen.

Följande länder omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo (*), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien.

(*) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.