Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Stabilisatie- en associatieproces

Het beleid van de EU voor de Westelijke Balkanlanden heeft vorm gekregen in een stabilisatie- en associatieproces (SAP) dat in 2000 werd opgezet. Het SAP streeft ernaar de regio te stabiliseren en een vrijhandelszone op te richten met het oog op een toekomstige toetreding van de desbetreffende landen tot de EU.

Er wordt bijzondere nadruk gelegd op de regionale samenwerking, bijv. de ontwikkeling van infrastructuren en netwerken en een vrijhandelszone. Hoewel het SAP gemeenschappelijke politieke en economische doelen uiteenzet, wordt de vooruitgang van elk land gemeten aan de hand van zijn eigen merites.

Aan de hand van het instrument voor pretoetredingssteun (2014-2020) worden subsidies verstrekt om de democratie en de rechtsstaat te versterken, markteconomieën te ontwikkelen en de wetten van SAP-landen in overeenstemming te brengen met die van de EU.

Westelijke Balkanlanden die de status van kandidaatland ontvangen, mogen blijven profiteren van het SAP tijdens hun toetredingsproces.

SAP-landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo*, Montenegro en Servië.

(*) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met resolutie UNSCR 1244 en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.