Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων λαμβάνει τη μορφή της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΔΣΣ) που δρομολογήθηκε το 2000. Η ΔΣΣ στοχεύει στη σταθερότητα στην περιοχή και στην καθιέρωση μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών για τις χώρες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ΕΕ στο μέλλον.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην περιφερειακή συνεργασία, π.χ. στην ανάπτυξη υποδομών και δικτύων και στην καθιέρωση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Μολονότι η ΔΣΣ θέτει κοινούς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους, η πρόοδος κάθε χώρας κρίνεται ξεχωριστά.

Παρέχεται χρηματοδότηση, μέσα από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (2014-2020), για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, την ανάπτυξη των οικονομιών της αγοράς, αλλά και για την ευθυγράμμιση των νομοθεσιών των χωρών της ΔΣΣ με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που αποκτούν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας εξακολουθούν να επωφελούνται από τη ΔΣΣ, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στη διαδικασία προσχώρησης.

Οι χώρες της ΔΣΣ: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο*, Κροατία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.