Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Stabiliserings- og associeringsproces

EU´s politik for landene på Vestbalkan udmøntes i stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP), der blev lanceret i 2000. SAP søger at stabilisere regionen og opretter et frihandelsområde med henblik på, at de berørte lande i fremtiden skal blive medlemmer af EU.

Der lægges navnligt vægt på det regionale samarbejde, f.eks. på udviklingen af infrastruktur og netværk samt oprettelsen af et frihandelsområde. Selvom SAP fastlægger fælles politiske og økonomiske mål, bliver hvert lands fremskridt bedømt efter deres egne fortjenester.

Ved hjælp af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (2014-2020) ydes der finansiering til styrkelse af demokratiet og retssamfundet, til udvikling af markedsøkonomier og til tilpasning af SAP-landenes lovgivning til EU´s lovgivning.

De lande på Vestbalkan, der opnår status som kandidatland, vil fortsat nyde godt af SAP, mens de deltager i tiltrædelsesprocessen.

SAP-lande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Kosovo*, Montenegro og Serbien.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN´s Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.