Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Specialdomstolar

Specialdomstolarnas uppgift är att som första instans pröva ärenden på vissa specifika områden. De är en del av Europeiska unionens domstol och är kopplade till domstolen. Det finns för närvarande en specialdomstol: Europeiska unionens personaldomstol som hanterar ärenden som gäller EU-institutioner, dess offentliganställda och företrädare.

Inrättandet av specialdomstolar beslutas av rådet med kvalificerad majoritet, i medbeslutande med parlamentet och på förfrågan från antingen kommissionen eller Europeiska unionens domstol.

Specialdomstolars medlemmar väljs bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som har de nödvändiga förutsättningarna för arbete inom höga domstolar. De utses enhälligt av rådet.