Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Specialdomstolar

Specialdomstolarnas uppgift är att som första instans pröva ärenden på vissa specifika områden. De är en del av Europeiska unionens domstol och är kopplade till domstolen.

Inrättandet av specialdomstolar beslutas av rådet med kvalificerad majoritet, i medbeslutande med parlamentet och på förfrågan från antingen kommissionen eller Europeiska unionens domstol.

Specialdomstolars medlemmar väljs bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som har de nödvändiga förutsättningarna för arbete inom höga domstolar. De utses enhälligt av rådet.

Den enda specialdomstol som hittills har skapats är personaldomstolen. Mellan 2015 och 2016 hanterade denna domstol ärenden som inbegrep EU:s institutioner och dess anställda. Denna domstol upplöstes 2016 och dess befogenheter överfördes tillbaka till tribunalen som en del i reformen av EU:s rättsliga struktur.