Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Erityistuomioistuimet

Erityistuomioistuimet ratkaisevat ensimmäisenä oikeusasteena määrätyissä erityisasioissa nostetut kanteet. Ne kuuluvat Euroopan unionin tuomioistuimeen ja ovat sen alaisia.

Erityistuomioistuinten perustamisesta päättävät yhteispäätösmenettelyä noudattaen neuvosto (määräenemmistöllä) ja Euroopan parlamentti joko komission tai Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä.

Erityistuomioistuinten jäsenet valitaan henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka ovat päteviä tuomarin virkaan. Neuvosto nimittää heidät yksimielisesti.

Toistaiseksi erityistuomioistuimia on perustettu vain yksi: virkamiestuomioistuin. Vuosina 2005–2016 se käsitteli EU:n toimielinten ja niiden työntekijöiden välisiä oikeusasioita. Se lakkautettiin vuonna 2016 ja sen toimivaltuudet siirrettiin takaisin unionin yleiselle tuomioistuimelle osana EU:n oikeusjärjestelmän uudistusta.