Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Erityistuomioistuimet

Erityistuomioistuimet ratkaisevat ensimmäisenä oikeusasteena määrätyissä erityisasioissa nostetut kanteet. Ne kuuluvat Euroopan unionin tuomioistuimeen ja ovat sen alaisia. Tällä hetkellä erityistuomioistuimena toimiva Euroopan unionin virkamiestuomioistuin käsittelee EU:n toimielimiin ja sen virkamiehiin sekä toimijoihin liittyviä asioita.

Erityistuomioistuinten perustamisesta päättävät yhteispäätösmenettelyä noudattaen neuvosto (määräenemmistöllä) ja Euroopan parlamentti joko komission tai Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä.

Erityistuomioistuinten jäsenet valitaan henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka ovat päteviä tuomarin virkaan. Neuvosto nimittää heidät yksimielisesti.