Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Specialretter

Specialretter har ansvaret for i første instans at behandle sager, som er anlagt inden for visse særlige områder. De er en del af Den Europæiske Unions Domstol og hører til Domstolen.

Rådet kan vedtage oprettelsen af specialretter ved kvalificeret flertal efter den fælles beslutningsprocedure sammen med Parlamentet på opfordring fra enten Kommissionen eller EU-Domstolen.

Medlemmerne af specialretterne vælges blandt personer, hvis uafhængighed ikke kan betvivles, og som har de kvalifikationer, der kræves for at blive udpeget til dommerembedet. De udpeges af Rådet ved enstemmig vedtagelse.

Den eneste special ret, der til dato er oprettet, har været Personaleretten. Mellem 2005 og 2016 har denne ret behandlet sager, der involverer EU’s institutioner og disses medarbejdere. I 2016 blev retten afviklet, og dens kompetencer ført tilbage til Retten som et led i reformen af EU’s retslige opbygning.