Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Specialretter

Specialretter har ansvaret for i første instans at behandle sager, som er anlagt inden for visse særlige områder. De er en del af Den Europæiske Unions Domstol og hører til Domstolen. Der findesi øjeblikket en specialiseret personaleret, der behandler sager mellem EU-institutionerne og de tjenestemænd og fuldmægtige, der er ansat der.

Rådet kan vedtage oprettelsen af specialretter ved kvalificeret flertal efter den fælles beslutningsprocedure sammen med Parlamentet på opfordring fra enten Kommissionen eller EU-Domstolen.

Medlemmerne af specialretterne vælges blandt personer, hvis uafhængighed ikke kan betvivles, og som har de kvalifikationer, der kræves for at blive udpeget til dommerembedet. De udpeges af Rådet ved enstemmig vedtagelse.