Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Solidaritetsklausul

Solidaritetsklausulen, som infördes genom artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ger följande möjligheter för EU och EU-länderna:

  • Att handla gemensamt.
  • Att förebygga terroristhot i ett EU-lands territorium.
  • Att ge stöd till ett annat EU-land som drabbats av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakats av människan.

Klausulen genomfördes som förväntat efter terroristattackerna i Madrid i mars 2004.

År 2014 antog EU ett beslut där det fastställs bestämmelser och förfaranden för verkställandet av solidaritetsklausulen. Det garanterar att alla berörda parter på nationell nivå och EU-nivå arbetar tillsammans. På så sätt kan de snabbt, effektivt och konsekvent hantera terroristattacker, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan.

Europeiska unionens solidaritetsfond är ett instrument som används för att finansiera åtgärder inom civilskydd. Det skapades år 2002. Enligt omarbetade regler som antogs 2014 har arbetsförfarandena förenklats och kriterierna för bidragsberättigande klargjorts och utökats till att omfatta torka.