Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Solidariteitsclausule

De solidariteitsclausule in artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de mogelijkheid dat de EU en de EU-landen:

  • gezamenlijk optreden;
  • de terroristische dreiging op het grondgebied van een EU-land voorkomen; of
  • bijstand verlenen aan een ander EU-land dat het slachtoffer is van een natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp.

De clausule werd als gevolg van de terroristische aanslagen in Madrid in maart 2004 vroeger toegepast.

In 2014 heeft de EU een besluit aangenomen tot vaststelling van de regels en procedures voor de werking van de solidariteitsclausule. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op nationaal en EU-niveau samenwerken en snel, effectief en consistent reageren in geval van een terroristische aanval of een natuur- of door de mens veroorzaakte ramp.

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) vormt een instrument voor de financiering van activiteiten op het gebied van civiele bescherming dat in 2002 werd opgericht. In het kader van in 2014 aangenomen regels zijn werkprocedures vereenvoudigd en toelatingscriteria verduidelijkt en uitgebreid waardoor ook droogte gedekt is.