Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Solidaritetsbestemmelsen

Solidaritetsbestemmelsen blev indført med artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU) og giver EU og EU-landene mulighed for at:

  • handle samlet
  • forebygge terrortrusler på et andet EU-lands område, eller
  • yde assistance til et andet EU-land, der er offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe.

Bestemmelsen blev gennemført som forventet efter terrorangrebene i Madrid i marts 2004.

I 2014 vedtog EU en afgørelse, der fastlægger nogle regler og procedurer for, hvordan solidaritetsbestemmelsen skal fungere. Den sikrer, at alle berørte parter samarbejder på nationalt plan og EU-plan om at reagere hurtigt, effektivt og konsekvent i tilfælde af terrorangreb, naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer.

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er et instrument, der finansierer operationer inden for civilbeskyttelse, og som blev oprettet i 2002. Arbejdsprocedurerne blev forenklet og udvælgelseskriterierne blev gjort mere tydelige og udvidet til også at dække tørke under de reviderede regler, der blev vedtaget i 2014.