Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Sociale partners

De organisaties van de sociale partners vertegenwoordigen de belangen van Europese werknemers en werkgevers. Op Europees niveau zijn de voornaamste representatieve interprofessionele organisaties:

  • het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV);                       
  • de Unie van industriefederaties in de Europese Gemeenschap (BUSINESSEUROPE);                   
  • de Europese Unie van het Ambacht en van het Midden- en Kleinbedrijf (UEAPME);                       
  • het Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven (CEEP).                     

Naast deze organisaties vertegenwoordigen vakorganisaties specifieke of sectorale belangen.

Artikel 152 van het Verdrag betreffende de werking van de EU erkent de rol van de sociale partners in de arbeidsverhoudingen en de Europese sociale dialoog. Zij vertegenwoordigen hun leden bij de raadplegingen van de Commissie en de onderhandelingen van de collectieve overeenkomsten.

Zij zetelen tevens in het Europees Economisch en Sociaal Comité, samen met andere organisaties van het maatschappelijk middenveld.