Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Arbejdsmarkedets parter

Arbejdsmarkedets parters organisationer repræsenterer de europæiske arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser. De vigtigste fællesfaglige organisationer på EU-plan er:

  • Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS)               
  • Sammenslutningen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i Europa (BUSINESSEUROPE)                    
  • Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore Virksomheder (UEAPME)              
  • Det Europæiske Center for Offentlige Virksomheder (CEEP).                    

Ud over disse organisationer er der andre erhvervsfaglige grupper, som repræsenterer særlige eller branchespecifikke interesser.

Artikel 152 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde anerkender arbejdsmarkedets parters rolle i arbejdsmarkedsrelationerne og den europæiske sociale dialog. De repræsenterer deres medlemmer ved Kommissionens høringer og i de kollektive overenskomstforhandlinger.

De sidder også i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sammen med andre organisationer, der repræsenterer civilsamfundet.