Glosář shrnutí

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Sociální partneři

Organizace sociálních partnerů zastupují zájmy evropských pracovníků a zaměstnavatelů. Hlavní organizace, které působí v různých oborech a zastupují sociální partnery na úrovni Evropské unie (EU), jsou:

  • Evropská odborová konfederace (ETUC),
  • Evropská unie konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE),
  • Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME),
  • Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného hospodářského zájmu (CEEP).

Kromě těchto organizací, které působí v různých oborech, existuje mnoho dalších socioprofesních skupin zastupujících specifické nebo oborové zájmy.

Článek 152 Smlouvy o fungování EU uznává úlohu sociálních partnerů v pracovních vztazích a evropském sociálním dialogu. Své členy zastupují při konzultacích s Komisí a vyjednávání o kolektivních smlouvách.

Zasedají také v Evropském hospodářském a sociálním výboru společně s dalšími organizacemi zastupujícími občanskou společnost.