Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Sociale dialoog

De term „sociale dialoog” heeft betrekking op de onderhandelingen die de sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) voeren om de belangen van hun leden te verdedigen. Krachtens artikel 151 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt de sociale dialoog als een doelstelling van de EU aangemerkt.

Hij draagt bij tot de totstandkoming van het Europees sociaal beleid. In aanvulling op de nationale initiatieven nemen de sociale partners namelijk ook deel aan overleg, raadplegingen, onderhandelingen en gemeenschappelijke initiatieven op EU-niveau.

Voordat de Europese Commissie op sociaal terrein actie onderneemt, moet zij de sociale partners raadplegen (artikel 154 van het VWEU). Vervolgens kunnen de partners afspraken maken die onafhankelijk en in overeenstemming met nationale praktijken kunnen worden uitgevoerd, of vragen om uitvoering van deze afspraken door een besluit van de Raad (artikel 155 van het VWEU).

De Europese sociale dialoog wordt gevoerd in verschillende samenstellingen:

  • tripartiet (sociale partners en EU-instellingen).
  • bipartiet (werkgevers- en vakorganisaties).

Voorbeelden van afspraken die de uitkomst zijn van de sociale dialoog zijn die over geweld en pesterijen op het werk (2007) en over voor iedereen toegankelijke arbeidsmarkten (2010).