Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Små och medelstora företag

Det finns fler än 20 miljoner små och medelstora företag (SMF) i EU. De utgör 99 % av företagen och står för 2 av 3 jobb i den privata sektorn. De är en viktig ekonomisk drivkraft.

Enligt kommissionens  rekommendation 2003/361/EG är det två faktorer som avgör om ett företag tillhör SMF-kategorin:

  1. Antalet anställda
  2. Antingen omsättning eller balansomslutning

Ett medelstort företag har upp till 250 anställda, en omsättning på upp till 50 miljoner euro eller en balansomslutning på upp till 43 miljoner euro.

Ett mindre företag har upp till 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning på upp till 10 miljoner euro.

Ett mikroföretag har upp till 10 anställda och en omsättning eller balansomslutning på upp till 2 miljoner euro.

År 2013 antog EU programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) (2014-2020). Det syftar till att

  • hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och marknader,
  • stödja företagare (utbildning), och
  • skapa mer lönsamma villkor för företagsetablering och tillväxt.

EU uppmuntrar till användning av dess definition av SMF som en referens, men den är bindande enbart i vissa avseenden, nämligen som statligt stöd, genomförande av strukturfonder och EU-program.