Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Pienet ja keskisuuret yritykset

EU:ssa on yli 20 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä (pk-yritystä), ja 99 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä. Ne muodostavat 2/3 yksityisen sektorin työpaikoista. Ne ovat keskeisiä talouskasvun vetureita.

Komission antaman suosituksen 2003/361 mukaan seuraavat kaksi tekijää määrittävät, onko kyseessä pk-yritys:

  1. työntekijöiden määrä ja
  2. joko liikevaihto tai taseen loppusumma.

Keskisuuressa yrityksessä on enintään 250 työntekijää ja sen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Pienessä yrityksessä on enintään 50 työntekijää ja sen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Mikroyrityksessä on enintään 10 työntekijää ja sen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 EU hyväksyi yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014-2020). Sen tavoitteena on

  • auttaa pk-yrityksiä saamaan rahoitusta ja markkinoita,
  • tukea yrittäjiä (koulutus),
  • luoda paremmat olosuhteet yritysten luomiselle ja kasvulle.

Vaikka EU kannustaa käyttämään sen pk-yritysten määritelmää vertailukohtana, se on sitova vain tietyissä tapauksissa, kuten valtiontuen, rakennerahoituksen ja EU-ohjelmien kohdalla.