Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Diensten van algemeen economisch belang

De diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zijn activiteiten op het gebied van commerciële dienstverlening waarbij taken van algemeen belang worden vervuld, en waarvoor verplichtingen inzake openbaredienstverlening gelden. Transport, energie, communicatie en postdiensten zijn de voornaamste voorbeelden.

Het Verdrag van Lissabon treedt hier vernieuwend op:

  • door aan de oprichtingsverdragen een Protocol betreffende de diensten van algemeen belang toe te voegen.
  • door een nieuwe juridische basis te scheppen die het de Europese instellingen mogelijk maakt reglementeringen inzake het beheer van DAEB aan te nemen (artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de EU). Maar de EU-wetgeving laat het aan de EU-landen over hoe zij hun DAEB vormgeven.

De regels voor de vrije markt en concurrentie zijn van toepassingen op ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van DAEB’s voor zover deze regels hen niet verhinderen hun taken in het kader van het algemeen belang goed uit te voeren.