Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joille on asetettu julkisen palvelun velvoitteita. Tällaisia palveluja ovat erityisesti liikenne-, energia- ja viestintäalan palvelut ja postipalvelut.

Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset:

  • perussopimuksiin on lisätty pöytäkirja yleistä etua koskevista palveluista
  • on luotu uusi oikeusperusta, jonka avulla EU:n toimielimet voivat antaa asetuksia yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen hallinnoinnista (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artikla). EU:n lainsäädännön mukaan EU-maat voivat kuitenkin itse päättää palvelujen organisoinnista.

Vapaita markkinoita ja kilpailua koskevat säännöt koskevat palvelujen hallinnoinnista vastaavia yrityksiä, elleivät ne estä yrityksiä harjoittamasta yleisen edun mukaisia tehtäviään.