Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse forstås kommercielle tjenesteydelser, der tjener et alment formål i henhold til bestemte forpligtelser. Der er bl.a. tale om tjenesteydelser inden for transport, energi, kommunikation og postvæsen.

Imidlertid indfører Lissabontraktaten en nyskabelse:

  • ved at føje en protokol om tjenesteydelser af almen interesse til de stiftende traktater
  • ved at skabe et nyt retligt grundlag, for at de europæiske institutioner kan vedtage forordninger vedrørende forvaltningen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Ifølge EU-lovgivningen kan EU-landene dog frit bestemme, hvordan de organiserer tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Frie markeds- og konkurrenceregler gælder for virksomheder, der er ansvarlige for forvaltningen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, så længe disse regler ikke forhindrer dem i at udføre deres opgaver i den almene interesse.