Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Genomgång av gemenskapens regelverk (screening)

Innan ett land inleder anslutningsförhandlingar med EU görs en s.k. screening, en genomgång av landets lagstiftning och EU:s regelverk. Denna genomgång är väldigt viktig eftersom den utgör grunden för de bilaterala förhandlingarna mellan EU och vart och ett av kandidatländerna.

Genomgången görs av Europeiska kommissionen och kandidatlandet gemensamt. På så sätt kan kandidatländerna bekanta sig med EU-lagstiftningen och visa om de är i stånd att tillämpa den.

Genomgången syftar också till att kartlägga de områden i EU-lagstiftningen där kandidatländerna måste göra framsteg för att deras lagstiftning ska överensstämma med EU:s regler och bestämmelser. Dessa områden har delats in i kapitel som förhandlas individuellt.

En ytterligare genomgång kan göras vid anslutningsförhandlingarna om EU-lagarna har uppdaterats.