Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Screening

De screening, het analytische onderzoek van het acquis communautaire van de EU (de EU-wetgeving), is een voorbereidende stap in de toetredingsonderhandelingen. Dit onderzoek is van wezenlijk belang omdat het als basis dient voor de bilaterale onderhandelingen tussen de Europese Unie en een kandidaatlidstaat.

De screening, die door de Europese Commissie en de kandidaat-lidstaat gezamenlijk wordt uitgevoerd, biedt de kandidaat-lidstaat de mogelijkheid vertrouwd te raken met de EU-wetgeving en blijk te geven van zijn vermogen het acquis uit te voeren.

De screening heeft ook ten doel vast te stellen op welke gebieden van de EU-wetgeving de kandidaat-lidstaat vorderingen moet maken om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-voorschriften. Deze gebieden zijn ingedeeld in hoofdstukken, waarover stuk voor stuk wordt onderhandeld.

Ook tijdens de toetredingsonderhandelingen kan een screening plaatsvinden, namelijk wanneer er veranderingen in de EU-wetgeving hebben plaatsgevonden.