Gluais achoimrí

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 

Scagadh

Is éard is scagadh ann scrúdú anailíseach ar acquis AE (an corpas um dhlí an Aontais Eorpaigh is infheidhme in AE), céim ullmhúcháin na hidirbheartaíochta aontachais. Tá sé ríthábhachtach os rud é go bhfuil sé ina chuid den bhonn um idirbheartaíocht dhéthaobhach idir an Aontas Eorpach agus na tíortha éagsúla is iarrthóir.

Déanann an Coimisiún Eorpach agus gach tír is iarrthóir an próiseas scagtha, ag tabhairt deise do na tíortha is iarrthóir taithí a fháil ar dhlí AE agus a gcumas é a chur i bhfeidhm a léiriú.

Is é cuspóir eile leis an scagadh na réimsí sin de dhlí AE ina bhfuil dul chun ceann de dhíth má tá reachtaíocht na dtíortha is iarrthóir le bheith comhoiriúnach le rialacha AE. Tá na réimsí sin roinnte ina gcaibidlí, faoina ndéantar idirbheartaíocht ina n‑aonar.

D’fhéadfaí gníomh scagtha eile a dhéanamh le linn na hidirbheartaíochta aontachais má bhíonn dlí AE tugtha cothrom le dáta.