Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Hakijamaiden arviointi

EU:n säännöstön (EU:ssa sovellettavan EU:n lainsäädännön) analyyttinen tarkastelu eli hakijamaiden arviointi on jäsenyysneuvotteluja edeltävä valmisteluvaihe. Arvioinnilla on keskeinen merkitys, koska se on Euroopan unionin ja kunkin hakijamaan kahdenvälisten neuvottelujen perusta.

Arvioinnin toteuttavat Euroopan komissio ja kukin hakijamaa yhdessä. Näin hakijamaat tutustuvat EU:n lainsäädäntöön ja voivat esitellä valmiuksiaan panna sen täytäntöön.

Arvioinnin tavoitteena on myös määrittää ne EU:n lainsäädännön alat, joilla tarvitaan vielä edistymistä, ennen kuin hakijamaan lainsäädäntö on yhdenmukainen EU:n sääntöjen kanssa. Alat jaetaan lukuihin, joista neuvotellaan erikseen.

Lisäarviointi voidaan suorittaa jäsenyysneuvottelujen aikana, jos EU:n lainsäädäntöä on saatettu ajan tasalle.