Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Screening

Ved screening forstås en gennemgang af et kandidatlands lovgivning og en sammenligning af denne med EU-retten (den gældende ret i EU) forud for tiltrædelsesforhandlingerne. Screening er vigtig, fordi resultatet af den danner grundlag for de bilaterale forhandlinger mellem EU og det enkelte kandidatland.

Gennem screeningen, der gennemføres af Europa-Kommissionen i samarbejde med de enkelte kandidatlande, får kandidatlandene mulighed for at stifte bekendtskab med EU-retten og vise, i hvilket omfang de er i stand til at overtage EU-retten.

Screeningen har også til formål at finde frem til de områder af EU-retten, hvor kandidatlandene må gøre fremskridt, så deres lovgivning kan blive bragt i overensstemmelse med EU-bestemmelserne. Disse områder grupperes i kapitler, som forhandles hver for sig.

Der kan også gennemføres en yderligere screening under selve tiltrædelsesforhandlingerne, hvis den EU-ret, der har dannet grundlag for den oprindelige screening, er blevet ajourført.