Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämispolitiikka muodostaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toisen pilarin. Sen tavoitteena on auttaa EU:n maaseutualueita vastaamaan kohtaamiinsa taloudellisiin, ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Siihen kuuluu kolme pitkän aikavälin tavoitetta:

  • edistää kilpailukykyistä maataloutta
  • hallita luonnonvaroja kestävästi ja toteuttaa ilmastotoimia
  • saavuttaa tasapainoinen aluekehitys maaseutualueilla mukaan lukien työpaikkojen luominen ja säilyttäminen.

Suurin osa maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta EU:n rahoituksesta myönnetään kauden 20142020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, jonka budjetti on 95 miljardia euroa.

Politiikkaa toteutetaan yhdessä EU:n kanssa laadittujen seitsenvuotisten maaseudun kehittämisohjelmien avulla. Niissä keskitytään kuuteen painopisteeseen:

  1. tietämyksensiirto ja innovointi
  2. kaikentyyppisen maatalouden kilpailukyky ja metsien kestävä hallinnointi
  3. elintarvikeketjun organisoinnin edistäminen
  4. ekosysteemien palauttaminen, säilyttäminen ja parantaminen
  5. luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen ja vähähiiliseen talouteen siirtymisen edistäminen
  6. sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, kuten muidenkin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, täytääntöönpanoa koskevista yleisistä periaatteista, säännöistä ja vaatimuksista säädetään asetuksessa (EU) N:o 1303/2013.