Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Det Europæiske Forskningsrum (EFR)

Det Europæiske Forskningsrum er et ensartet åbent forskningsområde, der er baseret på det indre marked, hvor forskere, videnskabelig viden og teknologi kan bevæge sig frit. Konceptet blev oprindeligt lanceret af Europa-Kommissionen i år 2000. Artikel 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde opretter et klart juridisk grundlag for oprettelsen af et europæisk forskningsrum (EFR).

Reformagendaen for EFR fokuserer på følgende fem prioriteter:

  1. Mere effektive nationale forskningsordninger.
  2. Optimalt tværnationalt samarbejde og konkurrence (om fælles forskningsagendaer, store udfordringer og infrastrukturer).
  3. Et åbent arbejdsmarked for forskere (ved at fjerne hindringer for international mobilitet, åben rekruttering, innovativ forskeruddannelse, strategier for personaleudvikling, der er i tråd med det europæiske charter og kodeks for forskere, mobilitet mellem industri og den akademiske verden).
  4. Lighed mellem kønnene og integration af ligestillingsaspektet inden for forskning (ved at opfordre til kønsmangfoldighed for at fremme videnskabelig ekspertise og relevans).
  5. Optimal cirkulation og overførsel af videnskabelig viden (for at garantere adgang til og udbredelse af viden til alle).

Fremskridtsrapporten for ERF overvåger EU-landenes og associerede landes fremskridt hvert andet år.

Der er oplysninger om og resultater af EU-finansierede forskningsprojekter på CORDIS (Fællesskabets Informationstjeneste for Forskning og Udvikling), der er et offentligt register og portal, der oprindeligt blev oprettet i 1990 af Europa-Kommissionen. Tjenesten er finansieret af Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation.