Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) is een hoofdelement van de Europa 2020-strategie van de EU om de EU te leiden naar een slimme, duurzame en solidaire economie. De strategie streeft er onder andere naar om tegen 2020 3% van het bbp te besteden aan O&O.

In 2014 lanceerde de EU het Horizon 2020-programma, haar meest recente zevenjarige programma voor innovatie en onderzoek met een budget van bijna 80 miljard euro. In combinatie met gelden uit de particuliere sector en nationale onderzoeksbudgetten zou dit de Europese wetenschappelijke en technologische basis moeten verstevigen, economische voordelen opleveren voor de maatschappij en een betere benutting van het economische en industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling stimuleren.

Voor de toepassing van het Horizon 2020-programma hebben „onderzoek en innovatieactiviteiten” betrekking op onderzoek, technologische ontwikkeling, demonstratie en innovatie, met inbegrip van de bevordering van samenwerking met derde landen en internationale organisaties, de verspreiding en exploitatie van de resultaten en het stimuleren van opleidingen van hoge kwaliteit en mobiliteit van onderzoekers in de Unie.

Het Europese beleid voor O&O is gebaseerd op de artikelen 179-189 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.