Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys (T&K) ja innovaatio ovat keskeinen osa EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla EU:sta tehdään älykäs, kestävä ja osallistava talous. Yksi strategian tavoitteista on, että vuoteen 2020 mennessä tutkimukseen ja kehitykseen investoidaan 3 prosenttia EU:n BKT:sta.

Vuonna 2014 EU käynnisti Horisontti 2020 -ohjelman, tuoreimman seitsenvuotisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman, jonka budjetti on lähes 80 miljardia euroa. Sen tarkoituksena on yhdessä yksityisen sektorin varojen ja kansallisten tutkimusbudjettien kanssa auttaa vahvistamaan Euroopan tieteellistä ja teknologista pohjaa ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä edistää keksintöjä, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan politiikan antamien teollisten mahdollisuuksien parempaa hyväksikäyttöä. 

Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla viitataan tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen, esittelyyn ja innovaatioon liittyviin toimiin mukaan lukien kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen, tulosten levittäminen ja optimointi sekä tutkijoiden koulutuksen ja liikkuvuuden edistäminen unionissa.

Eurooppalainen tutkimus- ja kehittämispolitiikka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179-189 artiklaan.