Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling (FoU) samt innovation er centrale elementer i EU´s Europa 2020-strategi, der skal skabe en intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomi i EU. Et af strategiens mål er, at 3 % af EU´s BNP skal investeres i FoU inden 2020.

I 2014 lancerede EU Horisont 2020-programmet, der er det seneste syvårige forsknings- og innovationsprogram med et budget på næsten 80 mia. EUR. Det skal sammen med penge fra den private sektor og nationale forskningsbudgetter være med til at styrke den videnskabelige og teknologiske base i Europa og være med til at skabe fordele for samfundet samt bidrage til bedre udnyttelse af de økonomiske og industrielle muligheder ved politikkerne for innovation, forskning og teknologisk udvikling.

I forbindelse med Horisont 2020-programmet henviser »forsknings- og innovationsaktiviteter« til aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling, demonstration og innovation, herunder fremme af samarbejde med tredjelande og internationale organisationer, formidling og optimering af resultater og stimulering af uddannelse af høj kvalitet samt bevægelighed for forskere i Unionen.

Den europæiske FoU-politik er baseret på artikel 179-189 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.