Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Förstärkt kvalificerad majoritet

När det inte finns något krav på ett förslag från kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för att rådet ska kunna agera (d.v.s. på områden som gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, polissamarbete och straffrättsligt samarbete) måste den kvalificerade majoriteten utgöra minst två tredjedelar av EU-länderna.

Lissabonfördragets bestämmelser om kvalificerad majoritet vid röstning trädde i kraft den 1 november 2014. Den förstärkta kvalificerade majoriteten utgörs därför av minst 72 % av rådets medlemmar, som företräder 65 % av Europas befolkning.

Denna bestämmelse avspeglar idén att kommissionen företräder gemensamma intressen. När rådet fattar ett beslut som inte bygger på ett förslag från kommissionen, är de gemensamma intressena inte lika väl säkerställda. Det är därför nödvändigt att samla en större majoritet än vanligt som röstar för ett sådant förslag.