Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Versterkte gekwalificeerde meerderheid

Wanneer de Raad besluiten aanneemt zonder een voorstel van de Commissie of van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (dus op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken), is een gekwalificeerde meerderheid van ten minste twee derde van de EU-landen vereist.

De bepalingen van het Verdrag van Lissabon over stemmingen met gekwalificeerde meerderheid werden van kracht op 1 november 2014. Een versterkte gekwalificeerde meerderheid vertegenwoordigt derhalve ten minste 72 % van de leden van de Raad en 65 % van de Europese bevolking.

Deze bepaling werd ingegeven door de idee dat de Commissie over het algemene belang waakt. Dat algemene belang is in mindere mate gegarandeerd wanneer een besluit wordt aangenomen dat niet op een voorstel van de Commissie is gebaseerd. Daarom is een ruimere meerderheid nodig dan wanneer een besluit op basis van een voorstel wordt aangenomen.