Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Superkvalificeret flertal

Når Rådet handler, uden at Kommissionen eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik stiller forslag (dvs. inden for politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager), skal det kvalificerede flertal samle mindst to tredjedele af EU-landene.

Fra den 1. november 2014 trådte Lissabontraktatens bestemmelser vedrørende afstemning ved kvalificeret flertal i kraft. Herefter omfatter det superkvalificerede flertal mindst 72 % af Rådets medlemmer og repræsenterer 65 % af EU's befolkning.

Bestemmelsen stadfæster princippet om, at Kommissionen er garant for varetagelsen af de generelle interesser. Når Rådet træffer en beslutning, uden at det er på baggrund af forslag fra Kommissionen, vil befolkningernes generelle interesser være dårligere sikret. Derfor er det nødvendigt at sikre et større flertal end sædvanligt, for at et sådant forslag kan vedtages.