Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gekwalificeerde meerderheid

Met gekwalificeerde meerderheid (GM) wordt het aantal stemmen bedoeld dat in de Raad moet worden behaald om besluiten te kunnen nemen op grond van artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van artikel 238 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In het kader van de gewone wetgevingsprocedure spreekt de Raad zich uit met een GM, in samenspraak met het Europees Parlement. 

Op 1 november 2014 werd een nieuw GM-systeem ingevoerd van „dubbele meerderheid”. Wanneer de Raad dan stemt over een voorstel van de Commissie of van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, wordt een GM behaald wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • 55% van de EU-landen is voor - d.w.z. 16  van de 28
  • het voorstel wordt gesteund door landen die minstens 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen.

Wanneer de Raad stemt over een voorstel dat niet werd voorgelegd door de Commissie of de hoge vertegenwoordiger, wordt een beschikking gegeven indien:

  • 72% van de EU-landen voor het voorstel stemt en
  • deze landen minstens 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen.

Tot 31 maart 2017 kan elk EU-land vragen om een besluit aan te nemen op basis van de regels van vóór 1 november 2014 (d.w.z. overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Nice).