Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Offentliga tjänster

Med offentliga tjänster avses både offentliga organ som utför tjänster, och att  den uppgift som utförs i sig ligger i allmänhetens intresse. Statliga myndigheter  kan ålägga det berörda ansvariga organet en förpliktelse att tillhandahålla tjänsten  till exempel för land-, luft- och järnvägstransport eller energi. Förpliktelserna  kan gälla nationellt eller regionalt. Ofta förväxlas begreppet offentlig tjänst med  den offentliga sektorn; det vill säga man blandar ihop arbetsuppgifter, rättslig  status, målgrupp och ägare.