Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Openbare dienst

De notie openbare dienst heeft een dubbele betekenis: zowel de organisatie die  de dienst produceert, als de aan deze organisatie toevertrouwde taak van algemeen  belang. Om de uitvoering van de taak van algemeen belang in de hand te werken of  mogelijk te maken kunnen door de overheid specifieke verplichtingen op het gebied  van openbare dienstverlening worden opgelegd aan de organisatie welke de dienst produceert,  bijvoorbeeld op het gebied van vervoer over het land, door de lucht en via de spoorwegen,  of op energiegebied. Deze verplichtingen kunnen op nationaal of regionaal vlak gelden.  Op te merken valt dat openbare dienst dikwijls ten onrechte wordt verward met openbare  sector (inclusief overheid), terwijl er een verschil bestaat tussen opdracht en statuut,  ontvanger en eigenaar.