Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Julkiset palvelut

Tällä ilmauksella on kaksi merkitystä: se tarkoittaa sekä palveluja tarjoavia  elimiä että niiden tarjoamia yleishyödyllisiä palveluja. Viranomaiset voivat edistää  yleishyödyllistä toimintaa tai antaa mahdollisuuden sellaiseen määräämällä julkisen  palvelun velvoitteen palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lento-, maa- ja rautatiekuljetusten  tai energiantuotannon harjoittajille. Velvoite voi koskea palvelujen tarjoamista  joko maanlaajuisesti tai alueellisesti. Julkiset palvelut sekoitetaan usein virheellisesti  julkiseen sektoriin (julkishallinto mukaan lukien); toisin sanoen tehtävät sekoitetaan  asemaan ja kohderyhmä omistajaan.