Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Julkiset hankinnat

Julkisiin hankintasopimuksiin kuuluvat julkisen sektorin tavara- ja palveluhankinnat sekä julkiset rakennusurakat. Tietyn kynnysarvon ylittäviä hankintasopimuksia koskevat Euroopan unionin (EU) säännöt ja menettelyt. Säännöstö takaa taloudellisten toimijoiden tasapuolisen kohtelun ja tarjouspyyntöjen avoimen käsittelyn. Se perustuu lisääntyneeseen kilpailuun ja palvelujen tarjoamisen vapauteen EU:n sisämarkkinoilla.

Jotkin hankintasopimukset kuuluvat kuitenkin EU-maiden yksinomaiseen toimivaltaan, jos ne liittyvät tiettyihin erityisetuihin. Tällaisia ovat etenkin puolustusalan julkiset hankinnat.

Vuonna 2014 EU otti käyttöön uudet julkisia urakka-, tavara- ja palvelusopimuksia koskevat säännöt sekä käyttöoikeussopimukset, jotka astuvat voimaan vuonna 2016. Niiden tarkoituksena on vähentää byrokratiaa, poistaa pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn esteitä ja varmistaa, että hankintaviranomaiset estävät, tunnistavat ja oikaisevat eturistiriitoja, jotka syntyvät hankintamenettelyjen yhteydessä.