Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Offentlige kontrakter

Offentlige kontrakter omfatter den offentlige sektors vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter. Kontrakter over en bestemt værdi er underlagt reglerne og fremgangsmåderne i Den Europæiske Union (EU). Disse regler søger at sikre, at virksomheder behandles ens, og at der er åbenhed i behandlingen af udbuddene. De skal betragtes på baggrund af en situation med øget konkurrence og ret til fri udveksling af tjenesteydelser i EU's indre marked.

Visse kontrakter, såsom på forsvarsområdet, hører stadig til EU-landenes kompetenceområde, fordi de berører særlige nationale interesser.

I 2014 vedtog EU nye regler for offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter, der træder i kraft i 2016. Formålet med dem er at reducere bureaukratiet, fjerne de hindringer, der forhindrer små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i at komme ind på markedet, og at sikre, at de ordregivende myndigheder forebygger, udpeger og afhjælper interessekonflikter, der opstår under behandlingen af offentlige kontrakter.