Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Folkhälsa

Enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är folkhälsa ett ansvarsområde som ska delas mellan Europeiska unionen (EU) och EU-länderna. Medan EU-länderna definierar och tillhandahåller hälso- och sjukvård på nationell nivå, ska EU komplettera den nationella politiken med hjälp av sin hälsostrategi och på så sätt

  • förhindra sjukdomar genom att främja en sundare livsstil,
  • göra det lättare att få tillgång till bättre och säkrare sjukvård,
  • bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem,
  • hantera gränsöverskridande hot,
  • hjälpa människor att vara hälsosamma under hela deras livstid,
  • ta tillvara på ny teknik och nya metoder.

Europeiska kommissionens rapport ”Investering i hälsa” (Investing in Health) från 2013 syftar till att hjälpa EU att bemöta dessa utmaningar. Många av utmaningarna har förvärrats av den ekonomiska krisen, en åldrande befolkning, ökning av kroniska sjukdomar, större efterfrågan på hälso- och sjukvård samt den höga kostnaden som den tekniska utvecklingen medför.

EU:s hälsoprogram (2014-2020) har en budget på nästan 450 miljoner euro. Målet med programmet är att ge stöd åt projekt som ska förbättra européers hälsa och minska ojämlikheter i hälsa.