Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Volksgezondheid

In het kader van artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is volksgezondheid een bevoegdheid die gedeeld wordt tussen de Europese Unie (EU) en de EU-landen. De EU-landen definiëren en leveren hun nationale gezondheidsdiensten en medische zorg en de EU tracht het nationale beleid aan te vullen door middel van haar gezondheidsstrategie om:

  • ziekte te voorkomen door het bevorderen van een gezondere levensstijl;
  • toegang tot betere en veiligere gezondheidszorg te vergemakkelijken;
  • bij te dragen aan innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidsstelsels;
  • grensoverschrijdende bedreigingen aan te pakken;
  • mensen gedurende hun hele leven gezond te houden;
  • nieuwe technologieën en praktijken te benutten.

Het document „investeren in gezondheid” van de Europese Commissie van 2013 moet de EU helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden waarvan vele nog vergroot zijn door de economische crisis, waaronder de vergrijzing, de toename van chronische ziekten, een grotere vraag naar zorg en de hoge kosten van technologische vooruitgang.

Het EU-gezondheidsprogramma (2014-2020) heeft een begroting van bijna 450 miljoen euro. Hiermee moeten projecten ondersteund worden die de gezondheid van Europeanen verbeteren en ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen.