Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kansanterveys

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan mukaisesti kansanterveys kuuluu yhteisesti Euroopan unionin (EU) ja EU-maiden toimivaltaan. EU-maat määrittävät ja tuottavat kansalliset terveyspalvelut sekä sairaanhoidon, kun taas EU:n pyrkimyksenä on täydentää kansallista politiikkaa EU:n terveysstrategian keinoin tavoitteenaan

  • estää sairauksia/tauteja edistämällä terveellisempiä elämäntapoja
  • helpottaa pääsyä parempaan ja turvallisempaan terveydenhoitoon
  • osallistua innovatiivisiin, tehokkaisiin ja kestäviin terveydenhuoltojärjestelmiin
  • toteuttaa toimenpiteitä, jotka liittyvät rajat ylittävien terveysuhkien seurantaan
  • pitää ihmiset terveinä koko elämän ajan
  • ottaa käyttöön uusia teknologioita ja käytäntöjä.

Euroopan komissio laati vuonna 2013 asiakirjan ”Investing in Health” (Terveysinvestoinnit), jonka tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan näihin haasteisiin, joista monet ovat pahentuneet talouskriisiin seurauksena. Niitä ovat ikääntyvä väestö, kroonisten sairauksien lisääntyminen, terveydenhoidon suurempi tarve ja teknologisen kehityksen korkeat kustannukset.

EU:n terveysohjelman (2014-2020) talousarvio on lähes 450 miljoonaa euroa. Sen tarkoituksena on tukea hankkeita, joilla parannetaan eurooppalaisten terveyttä ja vähennetään terveyseroja.