Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Folkesundhed

I henhold til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde deler Den Europæiske Union (EU) kompetencen om folkesundhed med EU-landene. EU-landene definerer og driver de nationale sundhedssystemer og leverer sundhedspleje, og EU søger at supplere de nationale politikker ved hjælp af sundhedsstrategien for at:

  • forebygge sygdom ved at fremme en sundere levestil
  • lette adgangen til bedre og sundere sundhedssystemer
  • bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer
  • varetage grænseoverskridende trusler
  • sikre, at mennesker er sunde hele livet
  • udnytte nye teknologier og metoder.

Europa-Kommissionens arbejdsdokument fra 2013 »Investering i sundhed« søger at hjælpe EU med at imødekomme disse udfordringer, hvoraf mange er blevet forværret af den økonomiske krise, dvs. en aldrende befolkning, stigning i antallet af kroniske sygdomme, en større efterspørgsel efter sundhedspleje samt højere udgifter på grund af den teknologiske udvikling.

EU's sundhedsprogram (2014-2020) har et budget på næsten 450 mio. EUR. Formålet med det er at støtte projekter, der forbedrer europæernes sundhed og reducerer ulighederne på sundhedsområdet.