Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Suhteellisuusperiaate

Euroopan unionin toimivallan käyttöä sääntelee toissijaisuusperiaatteen lisäksi suhteellisuusperiaate. Sen tarkoituksena on luoda EU:n toimielimien toiminnalle täsmälliset puitteet. Säännön mukaan EU ei toiminnassaan saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan sisällön ja toimintatapojen on toisin sanoen oltava suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Suhteellisuusperiaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan. Suhteellisuusperiaatteen soveltamisperusteet on esitetty perustamissopimusten liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 2 (Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta).