Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet regulerer i lighed med nærhedsprincippet udøvelsen af de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Union. Det har til formål at fastsætte handlinger, som tages af EU-institutioner inden for bestemte rammer. Ifølge dette princip skal EU kun handle i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål. Med andre ord skal handlingens omfang stå i forhold til målet.

Proportionalitetsprincippet fremgår af EU-traktatens artikel 5. Kriterierne for dets anvendelse fremgår af protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som er vedhæftet traktaterne.